Tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Hải Phòng Smart trên điện thoại

🔖 Sở Thông tin và Truyền thông thành phố vừa có Văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành, các quận, huyện triển khai hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức cài đặt và tuyên truyền cho người dân cài đặt ứng dụng “Hải Phòng Smart” trên điện thoại thông minh để gửi kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan nhà nước qua Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường.

https://thanhphohaiphong.gov.vn/tuyen-truyen-huong-dan-nguoi-dan-cai-dat-ung-dung-hai-phong-smart-de-gui-phan-anh-kien-nghi-cac-van-de-bat-cap-trong-xa-hoi.html

Đây là hệ thống tiếp nhận và xử lý, trả lời những phản ánh của người dân thông qua ứng dụng di động “Hải Phòng Smart”, giúp tăng cường sự tương tác giữa người dân và cơ quan nhà nước, nâng cao hoạt động giám sát của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp, cung cấp thông tin nhanh nhất đến các cơ quan nhà nước có chức năng để tiếp nhận, xử lý, kịp thời trả lời, giải đáp các phản ánh, kiến nghị của nhân dân trên môi trường số.

Link Appstore – IOS: https://apps.apple.com/app/id1593146186

Link Android – CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paht.haiphongsmart.app

Link Website người dân đăng ký tài khoản, sử dụng trên máy tính: https://tp-hai-phong.vts-paht.com

thanhphohaiphong.gov.vn