Thông báo về việc nộp báo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Kính gửi quý doanh nghiệp,

Thời gian vừa qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư đã được bảo trì dẫn đến doanh nghiệp không thể đăng nhập tài khoản để thực hiện việc báo cáo trực tuyến về tình hình thực hiện dự án theo quy định.

Đến nay Hệ thống đã ổn định, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng xin thông báo như sau:

Đối với tài khoản báo cáo, hệ thống đã cập nhật thay đổi định dạng tên đăng nhập. Tên đăng nhập có dạng: sub\tên đăng nhập (VD: sub\0313369606). Nhà đầu tư cần thêm “sub\” trước tên đăng nhập hiện tại đang dùng để đăng nhập vào tài khoản bảo cáo.

Trân trọng./.