Thông báo về việc bảo trì Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Kính gửi các doanh nghiệp/nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Do Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư hiện nay đang trong thời gian bảo trì nên các tài khoản của nhà đầu tư hiện không đăng nhập được. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của nhà đầu tư mà không yêu cầu mã khai hồ sơ trực tuyến. Báo cáo trực tuyến về tình hình thực hiện dự án quý I/2022 của nhà đầu tư có thể nộp muộn sau khi Hệ thống được khôi phục.

Trân trọng!