Báo cáo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh PCI năm 2021 của TP Hải Phòng

Sáng ngày 27/4/2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021.

I. Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh PCI 2021

Thành phố Hải Phòng xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố, xếp vị trí thứ 2/11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng, đạt 70,61 điểm, tăng 1,34 điểm và tăng 05 bậc xếp hạng so với năm 2020. Đây là năm đầu tiên, thành phố Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ và vượt lên giữ vị trí Á quân trong bảng xếp hạng PCI, là lần thứ tư, thành phố nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt.

Trong 10 chỉ số thành phần, thành phố có 06 chỉ số tăng điểm: Tiếp cận đất đai: + 0,59; Tính minh bạch: + 0,80; Chi phí thời gian: + 0,13; Chi phí không chính thức: + 0,07; Tính năng động của chính quyền tỉnh: + 0,82;  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: + 0,81; tuy nhiên thành phố có 04 chỉ số giảm điểm: Gia nhập thị trường: – 0,82; Cạnh tranh bình đẳng: – 0,80; Đào tạo lao động: – 0,94; Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự: – 0,07.

 II. Đánh giá, so sánh kết quả PCI năm 2021 với Kế hoạch số 182/KH-UBND

Theo Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND thành phố, kết quả PCI 2021 đạt được chỉ tiêu so với kế hoạch, cụ thể:

  1. Đạt được

– Tổng điểm: 70,61 điểm, đạt kế hoạch (kế hoạch: đạt trên 70 điểm).

– Vị trí xếp hạng: 2/63 tỉnh, thành phố, đạt kế hoạch (kế hoạch: xếp hạng trong 10/63 tỉnh, thành phố).

– Thành phố đã khắc phục và tăng điểm 03 chỉ số giảm điểm của năm 2020 là chỉ số Tiếp cận đất đai (+ 0,59), chỉ số Tính minh bạch (+ 0,80) và chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (+ 0,81).

– Trong 10 chỉ số thành phần, có 04/10 chỉ số đạt kế hoạch về điểm số và vị trí xếp hạng, chiếm 40% (tính minh bạch, chi phí thời gian, tính năng động của chính quyền tỉnh, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp).

– Đã cải thiện mạnh 02 chỉ số thành phần có trọng số lớn trong chỉ số PCI nhưng bị giảm điểm trong năm 2020 là chỉ số Tính minh bạch (trọng số 20%), chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (trọng số 20%).

– Đã cải thiện mạnh mẽ vị trí xếp hạng đối với 03 chỉ tiêu trong chỉ số Chi phí thời gian: (1) cán bộ công chức thân thiện: + 8 bậc, (2) doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục: + 6 bậc, (3) thủ tục giấy tờ đơn giản: +11 bậc (kế hoạch: năm 2021 tăng vị trí xếp hạng lên từ 5-10 bậc).

 

  1. Không đạt được

– Có 04 chỉ số bị giảm điểm so với năm 2020: Gia nhập thị trường: – 0,82; Cạnh tranh bình đẳng: – 0,80; Đào tạo lao động: – 0,94. Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự: – 0,07. Chỉ số đào tạo lao động năm 2021 đã giảm thêm 01 bậc nữa so với năm 2020, xếp vị trí thứ ba sau thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, đây là chỉ số mà thành phố luôn duy trì được điểm số cao trong nhiều năm trở lại đây.

– Trong 10 chỉ số thành phần, có 06/10 chỉ số không đạt kế hoạch về điểm và vị trí xếp hạng, chiếm 60% (gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự).

– Không cải thiện được chỉ số thành phần có trọng số lớn trong chỉ số PCI nhưng bị giảm điểm trong năm 2020 là chỉ số Đào tạo lao động (trọng số 20%).