Nguồn nhân lực chất lượng cao

• Số trường đại học: 4
• Cao đẳng, trường dạy nghề và trung tâm dạy nghề: 60
• Các chuyên ngành đào tạo chính: Đóng tàu, hàng hải, y tế, xây dựng, may mặc, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ…
• Hàng năm, có khoảng 45.000 sinh viên tốt nghiệp.