Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội nghị quốc tế về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến xuất khẩu, kết hợp tổ chức giao thương trực tuyến trên nền tảng số

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Thực hiện kế hoạch Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Hiệp hội thương mại điện tử (VECOM), Sàn thương mại điện tử (TMĐT) Alibaba.com, Công ty TNHH phần mềm quản lý khách hàng Việt Nam (Online CRM) và các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số tổ chức “Hội nghị quốc tế về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến xuất khẩu, kết hợp tổ chức giao thương trực tuyến trên nền tảng số”.

Thông tin chi tiết về Hội nghị:

1. Mục tiêu:

– Tạo diễn đàn để các chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi các vấn đề về công nghệ và các giải pháp khả thi cho các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm hàng hóa và ứng dụng thành công trong kinh doanh.

– Tạo diễn đàn để các chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi các vấn đề về công nghệ và các giải pháp khả thi cho các doanh nghiệp phần mềm tiếp cận được với các khách hàng tiềm năng.

– Tổ chức giao dịch thương mại giữa doanh nghiệp nhập khẩu nước ngoài với doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam.

2. Quy mô: Dự kiến khoảng 20 đại biểu đại diện tham dự trực tiếp và 300 đại biểu tham dự trực tuyến thuộc các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

3. Thời gian: 08h00 – 17h00 ngày 11, 12 tháng 11 năm 2021.

4. Hình thức/Địa điểm: Trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội.

5. Nội dung/Chương trình: Tài liệu đính kèm.

6. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu mong muốn ứng dụng công nghệ vào thực tế doanh nghiệp, các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động, kinh doanh ngành hàng liên quan đến công nghệ, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức, chuyên gia trong ngành công nghệ trong và ngoài nước.

7. Chi phí tham dự: Miễn phí.

8. Nội dung chính của chương trình: Gồm chuỗi các hoạt động:

– Hội nghị quốc tế về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến xuất khẩu ngày 11 tháng 11 năm 2021.

– Phiên giao thương trực tuyến trên nền tảng số ngày 12 tháng 11 năm 2021.

9. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham dự:

Các Đơn vị, Doanh nghiệp quan tâm tham gia, đề nghị gửi thông tin đăng ký theo 2 bước:

Bước 1: Đăng ký thông tin cơ bản theo đường dẫn/link:

https://event.vietrade.gov.vn/ung-dung-cntt-va-chuyen-doi-so-trong-xuc-tien-xuat-khau
Bước 2: Đăng ký thông tin chi tiết theo mẫu và đóng dấu đỏ xác nhận của đơn vị đề nghị gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương trước ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại – Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương;

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Email: intec@vietrade.gov.vn; bloom.intec@gmail.com;

Người liên hệ: Chị Như Hoa (điện thoại: 0396112886);

Chị Vân Anh (điện thoại: 0986829466)./.

Phiếu đăng ký

Chương trình

CV3000/XTTM-CNTT