Công văn v/v triển khai nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quý nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Chi tiết file đính kèm:

CV Huong dan nop ho so online.signed