THÔNG BÁO VỀ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2278/BKHĐT-ĐTNN ngày 22/4/2021 về việc chuyển đổi Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, theo đó thông báo việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (Hệ thống) lên phiên bản mới.
Để triển khai vận hành Hệ thống mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quý nhà đầu tư, doanh nghiệp như sau:
1. Kể từ ngày 26/4/2021, Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư từ tên miền http://dautunuocngoai.gov.vn/ chuyển sang tên miền http://vietnaminvest.gov.vn và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài sẽ chuyển sang tên miền http://fdi.gov.vn.
Hướng dẫn chi tiết sử dụng hệ thống mới được đăng tải trên Hệ thống (mục Hướng dẫn sử dụng).
2. Các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có dự án đầu tư trên địa bàn thành phố thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống theo quy định tại các Điều 38, 39 và 40 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến đã được đăng tải trên Hệ thống (mục Hướng dẫn sử dụng).
3. Các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có dự án đầu tư trên địa bàn thành phố thực hiện việc đăng ký cấp tài khoản (đối với trường hợp chưa đăng ký trước đây) và tuân thủ chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống theo quy định tại Điều 102 và Điều 104 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.
Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Số điện thoại: 0225 3841008.
Trân trọng./.