DỰ ÁN NHÀ MÁY XI MĂNG CHINFON

Vốn đầu tư: 450 triệu USD / Mục tiêu thực hiện: XD nhà máy SX xi măng Hải Phòng / Địa điểm thực hiện dự án: Tràng Kênh, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng