DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VSIP HẢI PHÒNG

Vốn đầu tư: 268,2 triệu USD / Mục tiêu thực hiện: Đầu tư, xây dựng, khai thác, quản lý, kinh doanh khu đô thị (bao gồm các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ); hạ tầng khu đôi thị, KCN, kho vận vàc ông viên phần mềm trong tổng thể DA Khu đô thị, CN và DV VSIP Hải Phòng / Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.