DỰ ÁN ĐTXD CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG – HỢP PHẦN B (GIAI ĐOẠN KHỞI ĐỘNG)

Vốn đầu tư: 321 triệu USD / Mục tiêu thực hiện: Dự án Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng – giai đoạn khởi động: Đầu tư xây dựng hai bến giai đoạn khởi động cho