Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải thành lập và hoạt động theo Quyết định số 06/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/01/2008. Đây là một trong 5 khu kinh tế trọng điểm, ven biển của cả nước.

Thông tin chung

1. Ðịnh hướng phát triển không gianDiện tích: 22.540 hecta bao gồm khu thuế quan và khu phi thuế quan. Quyết định 1438/2011/QÐ-TTg

(bổ sung thêm quyết định 39/2013/QĐ-TTg)

Dân số:

– Năm 2010: 106.823 người

– Dự đoán tới năm 2025: 310.000 người

Quy mô đất đai: Tổng diện tích đất tự nhiên là 22.140 ha gồm:

– Đất các khu phi thuế quan: 1.258 ha

– Đất các khu thế quan: 12.932 ha

– Đất khác: 8.350 ha

Hệ thống cảng: 1.046 ha bao gồm

– Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng nước sâu Lạch Huyện): 640 ha

– Cảng Đình Vũ: 251 ha

– Cảng Nam Đình Vũ: 144 ha

– Cảng Cát Hải (cảng cá): 11 ha

Khu công nghiệp: 4.550 ha

– Khu công nghiệp Bến Rừng: 319 ha

– VSIP: 698 ha

– Khu công nghiệp Tràng Duệ: 400 ha

– Khu công nghiệp Nam Tràng Cát: 138 ha

– Khu công nghiệp Đình Vũ: 681 ha

– Khu công nghiệp Nam Đình Vũ: 867 ha

– Khu công nghiệp Cát Hải – Lạch Huyện: 1.447 ha

Kho hàng: 209 ha

Các trung tâm phục vụ công cộng: 761 ha

– Khu dịch vụ sân bay Nam Cát Bi: 22 ha

– Khu dịch vụ tại khu đô thị, khu dân cư: 739 ha

Các trung tâm chuyên ngành: 2.105 ha

– Trung tâm y tế: 7 ha

– Trung tâm giao dục, đào tạo: 69 ha

– Cơ sở du lịch – nghỉ dưỡng: 87 ha

– Hệ thống công viên, cây xanh: Diện tích tự nhiên 1.839 ha

– Đất quốc phòng, anh ninh: 103 ha


Khu đô thị và khu dân cư: 2.062 ha– Khu đô thị Bến Rừng: 390 ha– Khu đô thị VSIP: 364 ha

– Khu đô thị Nam Sông Giá (từ sông Giá đến ranh giới khu VSIP và khu Bến Rừng): 371 ha

– Khu đô thị Nam Tràng Cát: 629 ha

– Khu đô thị sân bay quốc tế Cát Bi: 221 ha

– Khu đô thị Cát Hải: 87 ha

Hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật: 2.196 ha

– Đất giao thông đối ngoại (trừ cảng): 557 ha

– Đất giao thông đối nội:1.474 ha

– Đất các công trình hạ tầng kỹ thuật: 165 ha

Quy hoạch sử dụng đất

Các khu đất khác: 8.350 ha

– Đất cây xanh sinh thái, cây xanh cách ky: 3.133 ha

– Mặt nước: 5.217 ha

2. Quy hoạch sử dụng đất

Khu phi thuế quan: 1.258 ha

Chức năng: khu trung tâm dịch vụ tài chính, ngân hàng, khu điều hành, quảng bá trưng bày sản phẩm, cơ quan hải quan, khu chế xuất, công nghiệp gia công, tái chế xuất khẩu.

– Khu Nam Đình Vũ: 448 ha

– Khu Cảng Lạch Huyện: 810 ha

Chính sách khuyến khích

Các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động trong khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, sẽ được hưởng các chính sách ưu tiên, khuyến khích.

 Thuế Khuyến khích của KKT Thuế mức bình thường  Ghi chú
 Thuế thu nhập doanh nghiệp  Tỷ lệ 10% đối với 15 năm Miễn thuế đối với 4 năm

Giảm 50% đối với 9 năm liên tiếp

  20%  Từ năm đầu tiên dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có doanh thu theo quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP.
 Thuế thu nhập cá nhân Giảm 50% cho các cá nhân làm việc trực tiếp trong Khu Kinh tế   Không giảm
 Thuế xuất – nhập khẩu Hàng hóa không phải đóng thuế xuất nhập khẩu:
– Hàng hóa được xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài.
– Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài đến khu phi thuế quan và chỉ được sử dụng trong khu phi thuế quan.
Theo quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP.
 Thuế giá trị gia tăng – Hàng hóa, dịch vụ được giao dịch mua bán giữa các tổ chức nước ngoài và các khu kinh tế hoặc giao dịch mua bán giữa các khu kinh tế không phải đóng Thuế giá trị gia tăng.
– Hàng hóa, dịch vụ được bán và cung cấp trong khu phi thuế quan sẽ được áp dụng mức thuế 0%.
Theo quy định tại Nghị định 209/2013/NĐ-CP.
 Thuế tiêu thụ đặc biệt Hàng hóa không phải đóng Thuế thu nhập đặc biệt:
– Hàng hóa được nhập từ nước ngoài vào khu phi thuế quan.
– Hàng hóa được bán từ nội địa vào khu phi thuế quan và chỉ được dùng trong khu phi thuế quan.
– Hàng hóa được giao dịch giữa các khu phi thuế quan, trừ xe dưới 24 chỗ ngồi
Theo quy định tại Nghị định 26/2009/NĐ-CP.
Phí thuê đất và thuê mặt nước Phí thuê đất và thuê mặt nước được miễn trong cả giai đoạn thuê trong các trường hợp sau:
– Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đặc biệt tại khu vực có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.
– Dự án sử dụng đất xây nhà cho công nhân làm việc trong khu công nghiệp.
– Đất được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp.
Phí thuê đất và thuê mặt nước sẽ được miễn sau khi giai đoạn xây dựng cơ bản được miễn phí thuê đất và thuê mặt nước:
– 11 năm đối với các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
– 15 năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư đặc biệt tại địa bàn kinh có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
Theo quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP.

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng