Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ, TP Hải Phòng với tổng diện tích 600ha được xây dựng theo mô hình quần thể kiến trúc hiện đại.

. Chủ đầu tư: Tập đoàn phát triển khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (SHP). Địa chỉ: Trên Quốc lộ 10 giữaThái Bình và Quảng Ninh

. Website: www.trangdue-ip.com.vn

. Điện thoại: 031.3589263

. Tổng diện tích: 600 ha (400 ha dành cho IP, 200 ha dành choThị trấn)

Giai đoạn 1: 150 ha

Giai đoạn 2: 250 ha ( Chưa giải phóng mặt bằng)

. Số khách thuê: 21

. Số công nhân trong khu: 2.430

. Nhà xưởng xây sẵn: 15 căn (tổng diện tích 70.000 m2)

Khu vực nhà xưởng xây sẵn: Diện tích 3.000 m2, 5.000m2, 6.000m2 / căn (chỉ còn căn 5.000m2)

. Cơ sở hạ tầng và tiện ích:

o Hệ thống đường: 32m & 22,5m

o Hệ thống xử lý chất thải: 1,500 m3/ngày và đêm

o Nhà máy xử lý nước: không xây dựng (sử dụngnhà máy xử lý nước Vật Cách, năng suất:

20.000m3/ ngày đêm)

o Điện: Trạm 110 KV/35/22 KV
Công suất 2×63 MVA 120 MVA

Giai đoạn 1: 40MW
Giai đoạn 1: 150 ha (120 ha dành cho xây dựng nhà máy, 30 ha dành cho Cơ sở hạ tầng, cây xanh và các tiện ích khác)

o Đất cho thuê của giai đoạn 1: 50%

o Quỹ đất của giai đoạn 1: 46,02 ha (4.1 ha không giải quyết)

o Đất dành cho việc mở rộng trong tương lai: 19,5 ha

o Nhà máy tiêu chuẩn: 4,000 m2 và 5,000 m2

. Giai đoạn 2: 250 ha (Chưa giải phóng mặt bằng)