KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ

Khu công nghiệp Đình Vũ

Khu Công nghiệp Đình Vũ nằm ngay trong bán đảo Đình Vũ- trên hạ lưu sông từ Hải Phòng thông ra biển, trên thềm lục địa vịnh Bắc Bộ.

 

• Chủ dự án: DVIZJSC• Địa chỉ: Nằm ở đảo Đình Vũ, Quận Hải An.

• Website: www.dinhvu.com

• Điện thoại: 031.3836169

• Tổng diện tích: 1.463 ha

– Giai đoạn 1: 164 ha

 Giai đoạn2 : 377 ha

 Giai đoạn3 : đang trong quá trình xây dựng

Khu công nghiệp chung: 655 ha

Khu vực cảng: 130 ha

o Khuđô thị: 65 ha

o Tiện ích/cây xanh: 613 ha

• Đất cho thuê: 290,15 ha

• Đất có sẵn: 144,37 ha

• Đất cho thuê: 66,8%

• Số khách thuê: 52

• Số công nhân trong khu: 3.857

• Cơ sở hạ tầng và tiện ích:

o Hệ thống đường: 68m, 34m, 31m,15m

o Nhà máy xử lý rác thải: 2.500m3/ngày đêm ( có thể nâng cấp lên 12.500m3/ngày đêm)

o Nhà máy xử lý nước: 40.000m3/ ngày đêm

o Điện: Tổng công suất:126MVA, 2 x 250MVA

o Cảng Đình Vũ: 20.000 DWT

o Cầu tàu 10.000 DWT và 20.000 DWT với giá đỡ đường ống trên cầu tàu.

o Các tiện ích khác :Bể chứa nước chữa cháy, trung tâm thông tin liên lạc, đê chắn sóng, đường sắt trong tương lai, cảng Lạch Huyền trong tương lai.