Hệ thống đường sắt

Hệ thống đường sắt

Các tuyến đường sắt từ Hải Phòng giúp vận chuyển số lượng lớn hàng hóa và hành khách từ Hải Phòng đến các tỉnh phía Nam và phía Bắc. Tuyến đường sắt được kết nối với Nam Ninh (Trung Quốc) qua Lạng Sơn đến Côn Minh (Trung Quốc) và qua Lào Cai.