Hệ thống điện và nước

Hệ thống điện và nước

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2 đặt tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có công suất 4x300MW, tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ USD tương ứng khoảng 24.000MW, sản xuất ra 7,2 tỉ kwh điện mỗi năm, cung cấp một sản lượng điện lớn cho lưới điện Quốc gia tạo ra doanh thu khoảng 9000 tỷ đồng và góp vào ngân sách địa phương và nhà nước trên 400 tỷ đồng tiền thuế hàng năm. Chu trình sản xuất điện của nhà máy bao gồm 2 thiết bị chính là lò hơi và tuabin, máy phát với hệ thống truyền tải điện bao gồm 2 phân phối 220kv và 110kv

8 nhà máy xử lý nước ở Hải Phòng với tổng công suất là 380.000 m3/ngày có thể phục vụ các loại nhu cầu với chất lượng nước đạt tiêu chuẩn WHO. Hơn nữa, ở mỗi huyện nông thôn, có các nhà máy xử lý nước nhỏ đáp ứng mọi nhu cầu của địa phương.

Nguồn: Sở Kế hoạch đầu tư Hải Phòng.