Khu công nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng (tên cũ là Khu chế xuất Hải Phòng 96) được thành lập theo giấy phép số 1935/GP do Bộ kế hoạch đầu tư cấp ngày 26/06/1997 và giấy phép điều chỉnh số 1935/GPĐC1 do Bộ kế hoạch đầu tư cấp ngày 09/01/2006, chính thức hoạt động từ năm 2004.

 

• Chủ dự án: Công ty liên doanh khu công nghiệp Hải Phòng – Đồ Sơn.• Địa chỉ: 310-312 đường Văn Cao, Quận Hải An

• Website: http://www.dosonindustrialzone.com.vn/

• Điện thoại: 031.3729760

• Tổng diện tích: 150 ha (100 ha cho khu công nghiệp, 50 ha cho đô thị)

• Số khách thuê: 26

• Số lượng công nhân trong khu: 3,500

• Đất cho thuê: 34%

• Cơ sở hạ tầng và tiện ích:

• Hệ thống đường: 34m & 20m

• Nhà máy xử lý rác thải: 1.200m3/ngày đêm

• Nhà máy xử lý nước: 10.000m3/ngày đêm

• Điện: 110kV/22kV

• Nhà máy tiêu chuẩn: 3,000 m5,000 m2

• Giá thuê đất (USD/m2/kỳ): 60

do-son