I. THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương 

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương của UBND thành phố Hải Phòng.

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết

4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết