II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1. Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết

2. Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết

3. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết

4. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết

5. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết

6. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết

7. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết

8. Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết

9. Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết