m3475892170907-jpg

Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2016

10/01/2017

Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2016

m3464992112140

Công văn đôn đốc tạo tài khoản tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

30/12/2016

Công văn đôn đốc tạo tài khoản tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

1

Phiếu đăng ký tạo tài khoản doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

30/12/2016

Phiếu đăng ký tạo tài khoản doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

2-2

Công văn v/v báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư

16/10/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đề nghị quý doanh nghiệp/nhà đầu tư rà soát, báo cáo bằng văn bản về những khó khăn, vướng mắc hiện tại của doanh nghiệp/dự án đầu tư và các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

dat-ve-may-bay-di-hai-phong-xuyt-xoa-lau-cua-dong-giua-troi-dong-gia-lanh

Hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2016

03/01/2016

Để chuẩn bị giao chi tiết kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố và các đơn vị thực hiện báo cáo nhu cầu bố trí vốn đầu tư công như sau: 1. Đề xuất nhu cầu đầu tư công […]