nguyen-van-tung-CT-6-768x846

Với quan điểm “Sự thành công của mọi nhà đầu tư cũng chính là sự phát triển của thành phố”, Hải Phòng luôn là đối tác – bạn đồng hành tin cậy và nỗ lực không ngừng để tạo mọi điều kiện tốt nhất chào đón các nhà đầu tư đến với thành phố.

Giới thiệu về Hải Phòng