VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (NGO)

Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Nơi ban hành Nội dung Tải về
06/2016/QĐ-TTg
22/02/2016
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
40/2013/QĐ-TTg
10/07/2013
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
872/2015/QĐ-UBND
24/04/2015
Quyết định
Thành phố Hải Phòng
05/2012/TT-BNG
12/11/2012
Thông tư
Bộ Ngoại giao
12/2012/NĐ-CP
01/03/2012
Nghị định
Chính phủ
225/2010/TT-BTC
31/12/2010
Thông tư
Bộ Tài chính
07/2010/TT-BKH
30/03/2010
Thông tư
Bộ Kế Hoạch và Đầu tư
93/2009/NĐ-CP
22/10/2009
Nghị định
Chính phủ