Tháng Mười Một 21, 2019

시의 상임위원회는 Geleximco 그룹과 협력하여 도시의 여러 투자 프로젝트를 수행

4 월 12 일 아침, 시당 상임위원회는 Geleximco 그룹과 함께 Do Son 지구 Van Huong동의 Doi Rong국제 관광 프로젝트와 도시의 일부 프로젝트에 투자했습니다. Le Van Thanh 당 중앙위원회 위원, 시당위원회 […]
Tháng Mười Một 20, 2019

지속 가능한 개발과 관련된 성장을 직접 촉진하는 프로젝트에 집중

2 월 22 일 오후, Nguyen Xuan Binh 상임 시 부인민위원장은 세계 은행 인프라를 담당하는 Makhtar Diop 부회장과 함께 일했습니다. 이 회의에는 교통, 기획 및 투자 부와 하이퐁 경제 구역 […]
Tháng Mười Một 7, 2019

Nguyen Van Thanh 부인민위원장은 포르투갈 총영사관을 방문하여 Hai Phong의 투자 환경 방문

(Haiphong.gov.vn) – 5 월 28 일 아침, 응웬 반 탄시 인민위원회 부회장은 호치민시 포르투갈 영사관의 아폰소 비에이라 (Afonso Vieira) 님과 함께 하이퐁시의 투자 환경을 방문하고 알게되었습니다. 포르투갈 베트남 상공 회의소 […]
Tháng Mười Một 6, 2019

해안 도로의 투자 및 건설 프로젝트 : Thai Binh 대교 건설 긴급히 준비

(Haiphong.gov.vn) – 4 월 17 일 오후에 하이퐁시와 9km를 지나는 해안 도로 구간 (PPP 공공-민간 파트너십 형태로 타이 빈 지방에서 하이퐁시와 09km를 통과하는 구간)을 건설하기위한 투자 프로젝트의 진행 상황에 대한 […]
Tháng Bảy 19, 2019

하이퐁시 당국 관계자, 벨기에 대표단과의 만남

지난 주 응웬뚱 하이퐁시장은 Paul Jansen주 베트남 벨기에 특명대사를 단장으로하는 베트남 방문 중인 벨기에 대표단과의 만남을 가졌습니다. 하이퐁시장은 하이퐁시 경제사회 개발상황을 알려주는 것과 동시에 벨기에 기업이 계속하여 하이퐁시에 투자하기를 기원했습니다. 벨기에 대사는 여러 분야에서 협력을 촉진하며 문화교류행사도 개최하는 것을 당부했습니다.
Tháng Tư 3, 2019

하이퐁: 기업에게 매력적인 곳

경제. 사회 발전을 크게 하는 하이퐁시에는 최근 몇 년간 세계 최대 기업의 진출을 많이 하고 있다. 스바루는 안전하고 세련된 디자인을 갖춘 자동차를 원하는 소비자를 위한 고급스러운 일본 자동차 브랜드이다. 스바루 […]
Tháng Ba 7, 2019

글로벌 경제통합에 대한 인식 높임

하이퐁시 컨벤션 센터에서 사법청은 도시 각 청, 부서, 지방당국소속 사법실무 책임자를 대상으로 환태평양경제동반자협정에 대한 회의를 개최했다. 이는 포괄적 점진적 무역협정으로서 베트남의 교육에 중요한 역할을 가지며 글로벌 경제 통합에 관한 약정,그리고 법규 등 […]
Tháng Hai 27, 2019

미쓰비시, 하이퐁시에서 투자기회 모색

레반타잉 하이퐁시 당서기 겸 인민의회 회장은 하이퐁시에서 투자기회를 모색 중인 미쓰비시 코퍼레이션 회사 관계자와의 만남을 가졌다. 응웬반뚱 부 당서기 겸 하이퐁시장와 각급 관련부서 관계자는 이자리에 참석했다. 데쓰 후나야마 Tetsu Funayama 베트남 미쓰비시 회사 […]
Tháng Một 9, 2019

Hội chợ triển lãm sản phẩm thiên nhiên và thực phẩm hữu cơ

Từ ngày 15 đến 17 tháng 12 năm 2017, tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ, đã diễn ra Hội chợ triển lãm sản phẩm thiên nhiên và […]
Tháng Một 9, 2019

Bản tin thị trường Úc tháng 12/2017

Thương vụ Việt Nam tại Úc trân trọng giới thiệu bản tin thị trường Úc tháng 12 năm 2017. Úc cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải cách […]