Tài liệu pháp lý hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

25 Tháng Chín, 2017

Thông tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

Thông tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các […]
25 Tháng Chín, 2016

Thông tư 12/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Thông tư 12/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của […]
25 Tháng Chín, 2016

Quyết định Phê duyệt đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016 – 2020”

Quyết định Phê duyệt đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài […]
25 Tháng Chín, 2016

Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Ngày hiệu lực: 02/05/2016 CHÍNH PHỦ —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]