19 Tháng Bảy, 2018

招待状

ハイフォン人民委員会 投資計画部署   文書№:          /GM-KHĐT ベトナム社会主義共和国 独立 – 自由 – 幸福 ハイフォン,   2018年7月4日   招待状 To:       ………………………………………………………… ……………………………………………………      2018年業務計画の実施をして投資家/日本企業及び国内企業を応援するため、ハイフォン市の投資計画部署の日本デスク(Japan Desk)は2018年7月19日にビジネスマッチングのイベントを開催して各企業を招待します。 日程は下記の通りです。    -日程: 2018年7月19日、半日午後2時から~    -場所: ハイフォン市会議場、8 ホアンディユ通り、ミンカイ区、ホンバン地区、ハイフォン市 (Trung tâm Hội […]
26 Tháng Chín, 2017

Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2016

Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2016 Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư […]
26 Tháng Chín, 2017

Công văn v/v báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư

Công văn v/v báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đề nghị quý doanh […]
26 Tháng Chín, 2017

Thông báo v/v: Hoạt động giám sát đầu tư và thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Thông báo v/v: Hoạt động giám sát đầu tư và thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư […]
25 Tháng Chín, 2017

Hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2016

Hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2016 Để chuẩn bị giao chi tiết kế hoạch đầu tư công thành […]
17 Tháng Tám, 2017

Công văn đôn đốc tạo tài khoản tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Công văn đôn đốc tạo tài khoản tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài Công văn đôn đốc tạo tài khoản tại Hệ thống thông […]
17 Tháng Tám, 2017

Công văn hướng dẫn tạo tài khoản báo cáo dự án đầu tư

Công văn hướng dẫn tạo tài khoản báo cáo dự án đầu tư Công văn số 279/ĐTNN-THTT Xin mời click vào đây để xem công văn.