Tình hình kinh tế xã hội

TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

Khái quát tình hình kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng

MỘT SỐ THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Số liệu cập nhật đến 30/6/2018)

Diện tích

Mực nước biển

Khí hậu

Nhiệt độ trung bình

Độ ẩm

Lượng mưa hàng năm

1,519 km2

0,7-1,7m trên mực nước biển

Cận nhiệt đới

23-24 độ C

85-90%

1600-1800mm

Địa giới hành chính 7 Quận nội thành

8 Huyện (Bao gồm 2 Huyện đảo Cát Bà và Bạch Long Vỹ)

Dân số 1,877 triệu người

Lực lượng lao động: 1,095 triệu người

Lao động được đào tạo: 79%

Dân cư đô thị: 46.76%

GDP 5,83 tỷ USD
Tỷ lệ tăng trưởng GDP 16,03%
GDP bình quân đầu người 3.694 USD
Cơ cấu GDP Công nghiệp – Xây dựng: 42,13%

Dịch vụ: 52,62%.

Nông – Lâm – Thủy sản: 5,25%

Lượng hàng qua cảng 50,96 triệu tấn
Tổng số dự án FDI 546
Tổng số vốn FDI đăng ký 15,64 tỷ USD

Tổng sản phẩm trong nước (GRDP) theo giá so sánh 2010, ước tính 6 tháng năm 2018 đạt 69.421,1 tỷ đồng, tăng 16,03% so cùng kỳ năm trước, cao nhất từ trước đến nay, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố. Trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,77% (kế hoạch tăng 2,75%), đóng góp 0,16 điểm % vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 25,02% (kế hoạch tăng 20,5%), đóng góp 10,77 điểm % vào mức tăng chung; khu vực dịch vụ tăng 10,37% (kế hoạch tăng 12,1%), đóng góp 4,71 điểm % vào mức tăng chung. Về cơ cấu kinh tế trên địa bàn: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 5,78%, khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 43,92%; khu vực dịch vụ chiếm 45,09%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,21%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): 6 tháng đầu năm 2018 ước tăng 24,2% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch (kế hoạch tăng 22%).

Sản lượng hàng qua cảng: 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt trên 50,96 triệu tấn, tăng 31,5% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách du lịch đến Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt trên 3,55 triệu lượt, tăng 16,1% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 33.351,3 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ, trong đó: thu hải quan 20.109 tỷ đồng, giảm 14,5%; thu nội địa 11.375,1 tỷ đồng, tăng 17,2%, bằng 50,0% dự toán pháp lệnh Trung ương giao, 46,0% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng