TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

Khái quát tình hình kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng

MỘT SỐ THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Số liệu cập nhật đến 31/10/2017)

Diện tích

  • Mực nước biển
  • Khí hậu
  • Nhiệt độ trung bình
  • Độ ẩm
  • Lượng mưa hàng năm
1,519km20,7-1,7m trên mực nước biển

Cận nhiệt đới

23-24 độ C

85-90%

1600-1800mm

 Địa giới hành chính 7 Quận nội thành

 

8 Huyện (Bao gồm 2 Huyện đảo Cát Bà và Bạch Long Vỹ)

 Dân số  1908 triệu người

Lực lượng lao động: 1.18 triệu người

Lao động được đào tạo: 75%

Dân cư đô thị: 46.8%

 GDP  5.62 tỷ USD
 Tỷ lệ tăng trường GDP  10.17%
 GDP bình quân đầu người  2.857USD
 Cơ cấu GDP Công nghiệp – Xây dựng: 37.84%

 

Dịch vụ: 54.53%. Nông – Lâm – Thủy sản: 7.63%

 

 Lượng hàng qua cảng  92 triệu tấn
 Tổng số dự án FDI  469
Tổng số vốn FDI đăng ký 12.65 tỷ USD

Tổng sản phẩm trong nước (GRDP): năm 2017 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 119.698,9 tỷ đồng, tăng 14,01% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch (kế hoạch tăng 12,5 – 13,0%), trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản ước tăng 2,92%; nhóm công nghiệp – xây dựng ước tăng 19,94%; nhóm dịch vụ ước tăng 11,1% so với cùng kỳ. Cơ cấu các ngành dịch vụ – công nghiệp, xây dựng – nông, lâm, thủy sản – thuế sản phẩm trừ trợ cấp tương ứng 51,7% – 36,7% – 5,5% – 6,1%. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) ước đạt 3.770 USD, đạt kế hoạch (kế hoạch 3.770 USD).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): năm 2017 ước tăng 21,6% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch (kế hoạch tăng 17,5 – 18,5%).

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng: ước 92,05 triệu tấn, tăng 16,67% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch (kế hoạch 92 triệu tấn).

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản: ước 14.513,2 tỷ đồng, tăng 2,93% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch (kế hoạch tăng 1,35 – 1,46%), trong đó: giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 1,47%, giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 16,94%, giá trị sản xuất thủy sản tăng 6,74% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách du lịch đến Hải Phòng ước 6,706 triệu lượt khách tăng 12,45% so với cùng kỳ, bằng 100,1% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế đạt 811 nghìn lượt, tăng 8,37% so cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước: trên địa bàn thành phố cả năm 2017 ước đạt 66.863,94 tỷ đồng, tăng 12,52% so với cùng kỳ, trong đó: thu hải quan 42.500 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương 24.363,94 tỷ đồng, tăng 26,89% (bao gồm: thu nội địa 21.500,3 tỷ đồng, tăng 26,2%, bằng 100% dự toán năm; thu khác 2.863,64 tỷ đồng, tăng 31,8%).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội:  thực hiện đạt 67.853 tỷ đồng, tăng 20,34% so cùng kỳ, bằng 105% kế hoạch.

Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng