27 Tháng Mười, 2015

Tình hình đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2015

Tình hình đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2015 Tính chung trong 8 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 13,33 tỷ USD, […]
27 Tháng Mười, 2015

Tình hình đầu tư nước ngoài 7 tháng năm 2015

Tình hình đầu tư nước ngoài 7 tháng năm 2015 Tính chung trong 7 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 8,8 tỷ USD, […]
27 Tháng Mười, 2015

Đón dòng đầu tư từ ASEAN: Doanh nghiệp đứng trước nhiều cơ hội

Đón dòng đầu tư từ ASEAN: Doanh nghiệp đứng trước nhiều cơ hội Đó là dự báo của TS Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược […]
19 Tháng Chín, 2015

Tình hình Đầu tư nước ngoài 10 tháng năm 2014

Tình hình Đầu tư nước ngoài 10 tháng năm 2014 Tính chung cả cấp mới và tăng vốn trong 10 tháng năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã […]
18 Tháng Chín, 2015

Tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng năm 2015

Tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng năm 2015 Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,49 tỷ […]
18 Tháng Chín, 2015

Tình hình đầu tư nước ngoài 5 tháng năm 2015

Tình hình đầu tư nước ngoài 5 tháng năm 2015 Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,29 tỷ […]
18 Tháng Chín, 2015

Tình hình đầu tư nước ngoài 4 tháng năm 2015

Tình hình đầu tư nước ngoài 4 tháng năm 2015 Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,722 tỷ […]
18 Tháng Chín, 2015

Tình hình đầu tư nước ngoài Quý I năm 2015

Tình hình đầu tư nước ngoài Quý I năm 2015 Tính chung trong Quý I năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,837 tỷ USD […]
18 Tháng Chín, 2015

Tình hình đầu tư nước ngoài năm 2014

Tình hình đầu tư nước ngoài năm 2014 Tính chung trong năm 2014 tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 21,92 tỷ USD, bằng 98,1% so với […]
18 Tháng Chín, 2015

Tình hình Đầu tư nước ngoài tháng 2 năm 2015

Tình hình Đầu tư nước ngoài tháng 2 năm 2015 Tình hình hoạt động: Vốn thực hiện: Tính đến ngày 20/02/2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp […]