12 Tháng Tám, 2019

Danh sách đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2019

Danh sách đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2019 trên địa bàn thành Phố Hải Phòng Đăng ký mới Giải thể Tạm ngừng Thay đổi
8 Tháng Bảy, 2019

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

UBND thành phố vừa ban hành Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7/2019. Theo đó, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp sẽ diễn ra […]
25 Tháng Sáu, 2019

Thông báo về việc đôn đốc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2019

Sở kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm […]
21 Tháng Năm, 2019

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 5/2019

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 14/5, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 5/2019. Phó Chủ tịch UBND thành phố […]
8 Tháng Năm, 2019

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

UBND thành phố vừa ban hành Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 5/2019. Theo đó, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp sẽ diễn ra […]
8 Tháng Tư, 2019

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

UBND thành phố vừa ban hành Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 4/2019. Theo đó, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp sẽ diễn ra […]
11 Tháng Ba, 2019

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

UBND thành phố vừa ban hành Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 3/2019. Theo đó, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp sẽ diễn ra […]
27 Tháng Hai, 2019

Các công trình xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố

Thành phố hiện có 6 khu xử lý chất thải rắn cấp thành phố (hiện có 2 Dự án đã đi vào hoạt động là Khu xử lý Đình Vũ […]
18 Tháng Hai, 2019

Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội của Hải Phòng năm 2018

Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội của Hải Phòng năm 2018 Năm 2018, thành phố thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế […]
19 Tháng Bảy, 2018

Giấy mời tham dự Hội thảo và Chương trình

Chi tiết xem file đính kèm