14 Tháng Tư, 2021

Cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong T3/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn […]
13 Tháng Tư, 2021

Điều lệ doanh nghiệp

Điều lệ công ty (mẫu tham khảo mới do phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp): Điều lệ mẫu – CT Cổ Phần Điều lệ mẫu – CT TNHH 1TV […]
26 Tháng Ba, 2021

Thông tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Thông tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết file đính kèm TT01.2021 BKHĐT
10 Tháng Ba, 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tháng 02/2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tháng 02/2021. Chi tiết file đính kèm: ToànTP – ĐKKD 02.2021
9 Tháng Ba, 2021

Thông báo về việc lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2020 (lần 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo, đề nghị các Nhà đầu tư gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định của Luật Đầu […]
1 Tháng Ba, 2021

Danh sách doanh nghiệp thu hồi t1, t2/2021

Danh sách doanh nghiệp thu hồi T1, T2/2021. Chi tiết file đính kèm: DS DN thu hồi T1/2021 DS DN thu hồi T2/2021
23 Tháng Hai, 2021

Yêu cầu báo cáo cập nhật về tình hình thiệt hại do dịch Covid-19 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Yêu cầu báo cáo cập nhật về tình hình thiệt hại do dịch Covid-19 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chi tiết file đính kèm: CV số […]
22 Tháng Hai, 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 12 năm 2020

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 12 năm 2020. Chi tiết file đính kèm ToànTP – ĐKKD 12.2020
22 Tháng Hai, 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 11 năm 2020

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 11 năm 2020. Chi tiết file đính kèm ToànTP – ĐKKD 11.2020
19 Tháng Hai, 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 01 năm 2021

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Căn cứ quy định tại Điều 7 […]