9 Tháng Mười, 2019

Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 9 năm 2019

Doanh nghiệp có quyết định thu hồi GCNĐKDN Doanh nghiệp nhận yêu cầu giải trình vi phạm Toàn thành phố T9-2019 – Đăng ký mới (công khai) Toàn thành phố […]
18 Tháng Chín, 2019

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP VI PHẠM THÁNG 8 ĐỂ CÔNG KHAI

Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi GCNĐKDN tháng 8 Danh sách doanh nghiệp nhận thông báo vi phạm tháng 8
12 Tháng Chín, 2019

Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 8 năm 2019

Danh sách doanh nghiệp đăng ký mới Danh sách doanh nghiệp đăng ký thay đổi Danh sách doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng Danh sách doanh nghiệp đăng ký giải […]
11 Tháng Chín, 2019

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

UBND thành phố thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 9/2019, cụ thể như sau: Do chương trình công tác đột xuất của lãnh […]
12 Tháng Tám, 2019

Danh sách đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2019

Danh sách đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2019 trên địa bàn thành Phố Hải Phòng Đăng ký mới Giải thể Tạm ngừng Thay đổi
8 Tháng Bảy, 2019

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

UBND thành phố vừa ban hành Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7/2019. Theo đó, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp sẽ diễn ra […]
25 Tháng Sáu, 2019

Thông báo về việc đôn đốc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2019

Sở kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm […]
21 Tháng Năm, 2019

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 5/2019

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 14/5, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 5/2019. Phó Chủ tịch UBND thành phố […]
8 Tháng Năm, 2019

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

UBND thành phố vừa ban hành Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 5/2019. Theo đó, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp sẽ diễn ra […]
8 Tháng Tư, 2019

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

UBND thành phố vừa ban hành Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 4/2019. Theo đó, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp sẽ diễn ra […]