16 Tháng Một, 2020

Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 12 năm 2019

Danh dách doanh nghiệp tháng 12 – Toàn thành phố (đăng ký thay đổi) – công khai Danh dách doanh nghiệp tháng 12 – Toàn thành phố (đăng ký mới) […]
25 Tháng Mười Hai, 2019

Thông báo tham gia cuộc vận động ” Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 7584/UBND-DN ngày 02/12/2019 về việc triển khai hưởng ứng tham gia Cuộc vận […]
15 Tháng Mười Một, 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU HÚT FDI THÁNG 10 NĂM 2019

Tình hình thu hút cấp mới và tăng vốn đến ngày 31/10/2019: Từ đầu năm 2019 đến ngày 31/10/2019, tổng thu hút FDI trên toàn thành phố đạt 1.152,45 triệu […]
9 Tháng Mười, 2019

Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 9 năm 2019

Doanh nghiệp có quyết định thu hồi GCNĐKDN Doanh nghiệp nhận yêu cầu giải trình vi phạm Toàn thành phố T9-2019 – Đăng ký mới (công khai) Toàn thành phố […]
18 Tháng Chín, 2019

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP VI PHẠM THÁNG 8 ĐỂ CÔNG KHAI

Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi GCNĐKDN tháng 8 Danh sách doanh nghiệp nhận thông báo vi phạm tháng 8
12 Tháng Chín, 2019

Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 8 năm 2019

Danh sách doanh nghiệp đăng ký mới Danh sách doanh nghiệp đăng ký thay đổi Danh sách doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng Danh sách doanh nghiệp đăng ký giải […]
11 Tháng Chín, 2019

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

UBND thành phố thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 9/2019, cụ thể như sau: Do chương trình công tác đột xuất của lãnh […]
12 Tháng Tám, 2019

Danh sách đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2019

Danh sách đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2019 trên địa bàn thành Phố Hải Phòng Đăng ký mới Giải thể Tạm ngừng Thay đổi
8 Tháng Bảy, 2019

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

UBND thành phố vừa ban hành Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7/2019. Theo đó, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp sẽ diễn ra […]
25 Tháng Sáu, 2019

Thông báo về việc đôn đốc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2019

Sở kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm […]