14 Tháng Mười, 2021

Thông báo về việc lập và gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2021

Thông báo về việc lập và gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2021. Chi tiết xem tại Thông báo.
9 Tháng Chín, 2021

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T8/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
7 Tháng Chín, 2021

Công văn v/v triển khai nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quý nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. […]
25 Tháng Tám, 2021

Báo cáo cập nhật khó khăn, vướng mắc do dịch Covid-19

Sở Kê hoạch và Đầu tư đề nghị các Doanh nghiệp, nhà đầu tư báo cáo các khó khăn, vướng mắc do tác động của dịch Covid-19  theo các chỉ […]
12 Tháng Tám, 2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 7-2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 7-2021 DS THU HỒI THÁNG 7-2021
12 Tháng Tám, 2021

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T7/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
10 Tháng Tám, 2021

Quy định mức thu lệ phí hỗ trợ covid 19

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chi tiết file đính […]
9 Tháng Bảy, 2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6-2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6-2021 TB gửi Thuế DSTH tháng 06.2021 DS THU HỒI 6-2021 TỪ SYS
9 Tháng Bảy, 2021

Thông báo vi phạm của các doanh nghiệp trong tháng 6 – 2021

Thông báo vi phạm của các doanh nghiệp trong tháng 6 – 2021. Chi tiết file đính kèm: DS VI PHẠM THÁNG 6-2021 TỪ SYS
9 Tháng Bảy, 2021

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T6/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]