22 Tháng Một, 2021

Cv về triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến với thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Cv về triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến với thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo CV số 41
21 Tháng Một, 2021

Công văn về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư (bổ sung)

Công văn về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư (bổ sung). Chi tiết file đính kèm CV số 324
18 Tháng Một, 2021

Công văn về yêu cầu lập, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2020

Công văn về yêu cầu lập, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2020. Chi tiết file đính kèm CV 41
8 Tháng Một, 2021

Công văn V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng […]
30 Tháng Mười Hai, 2020

Danh sách các doanh nghiệp thành lập mới, thay đổi, giải thể và tạm ngừng hoạt đông trong tháng 10/2020

Danh sách các doanh nghiệp thành lập mới, thay đổi, giải thể và tạm ngừng hoạt đông trong tháng 10/2020. Chi tiết file đính kèm: ToànTP – ĐKKD 10.2020
30 Tháng Mười Hai, 2020

Danh sách các doanh nghiệp thành lập mới, thay đổi, giải thể và tạm ngừng hoạt đông trong tháng 9/2020

Danh sách các doanh nghiệp thành lập mới, thay đổi, giải thể và tạm ngừng hoạt đông trong tháng 9/2020. Chi tiết file đính kèm: ToànTP – ĐKKD 9.2020
30 Tháng Mười Hai, 2020

Danh sách các doanh nghiệp thành lập mới, thay đổi, giải thể và tạm ngừng hoạt đông trong tháng 8/2020

Danh sách các doanh nghiệp thành lập mới, thay đổi, giải thể và tạm ngừng hoạt đông trong tháng 8/2020. Chi tiết file đính kèm: ToànTP – ĐKKD 8.2020
30 Tháng Mười Hai, 2020

Thông báo tạm dừng nộp hồ sơ qua mạng điện tử

Thực hiện kế hoạch nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh xin thông báo […]
23 Tháng Mười Một, 2020

Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh Hải Phòng

Để có thể phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp tốt hơn nữa, Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng mong […]
15 Tháng Mười, 2020

Thông báo v/v triển khai Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020

Thông báo v/v triển khai Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi […]