18 Tháng Hai, 2019

Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội của Hải Phòng năm 2018

Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội của Hải Phòng năm 2018 Năm 2018, thành phố thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế […]
19 Tháng Bảy, 2018

Giấy mời tham dự Hội thảo và Chương trình

Chi tiết xem file đính kèm
23 Tháng Tư, 2018

TB số 26-TB KHĐT về lịch kiểm tra DN năm 2018

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp.       Thực hiện Quyết định số 1906/2014/QĐ-UBND ngày 04/09/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng […]
28 Tháng Hai, 2018

Thông báo về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2017

Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2017 Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư […]
26 Tháng Chín, 2017

Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2016

Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2016 Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư […]
26 Tháng Chín, 2017

Công văn v/v báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư

Công văn v/v báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đề nghị quý doanh […]
26 Tháng Chín, 2017

Thông báo v/v: Hoạt động giám sát đầu tư và thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Thông báo v/v: Hoạt động giám sát đầu tư và thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư […]
25 Tháng Chín, 2017

Hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2016

Hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2016 Để chuẩn bị giao chi tiết kế hoạch đầu tư công thành […]
17 Tháng Tám, 2017

Công văn đôn đốc tạo tài khoản tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Công văn đôn đốc tạo tài khoản tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài Công văn đôn đốc tạo tài khoản tại Hệ thống thông […]
17 Tháng Tám, 2017

Công văn hướng dẫn tạo tài khoản báo cáo dự án đầu tư

Công văn hướng dẫn tạo tài khoản báo cáo dự án đầu tư Công văn số 279/ĐTNN-THTT Xin mời click vào đây để xem công văn.