15 Tháng Mười, 2020

Thông báo v/v triển khai Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020

Thông báo v/v triển khai Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi […]
18 Tháng Tám, 2020

Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 7 năm 2020

Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 7 năm 2020: Toàn-TP-Thu-hồi-7.2020 ToànTP-ĐKKD-7.2020 CV 338.050820 của P. ĐKKD cung cấp thông tin ĐKKD
13 Tháng Tám, 2020

Thông báo v/v triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid 19

Thông báo v/v triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid 19, chi tiết ở file đính kèm CV 2069
10 Tháng Bảy, 2020

Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 6 năm 2020

Danh dách doanh nghiệp tháng 6/2020 – Thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng và giải thể trên địa bàn Thành phố Hải Phòng như sau: DS DN_toàn thành phố […]
22 Tháng Sáu, 2020

Ban hành quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Ban hành quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 8/4/2020
15 Tháng Sáu, 2020

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 6/2020. Theo đó, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp sẽ […]
6 Tháng Năm, 2020

Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 4 năm 2020

Danh dách doanh nghiệp tháng 4/2020 – Thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng và giải thể trên địa bàn Thành phố Hải Phòng như sau: DS DN_toàn thành phố […]
6 Tháng Tư, 2020

Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 3 năm 2020

Danh dách doanh nghiệp tháng 3/2020 – Thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng và giải thể trên địa bàn Thành phố Hải Phòng như sau: DS DN_toàn thành phố […]
27 Tháng Ba, 2020

Văn bản về sửa đổi Thông tư 16

Văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Chi tiết ở file đính kèm CV627
27 Tháng Ba, 2020

Văn bản thông báo về việc nộp báo cáo bằng bản scan

Văn bản hướng dẫn chế độ báo cáo đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài. chi tiết file […]