10 Tháng Bảy, 2020

Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 6 năm 2020

Danh dách doanh nghiệp tháng 6/2020 – Thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng và giải thể trên địa bàn Thành phố Hải Phòng như sau: DS DN_toàn thành phố […]
22 Tháng Sáu, 2020

Ban hành quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Ban hành quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 8/4/2020
15 Tháng Sáu, 2020

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 6/2020. Theo đó, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp sẽ […]
6 Tháng Năm, 2020

Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 4 năm 2020

Danh dách doanh nghiệp tháng 4/2020 – Thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng và giải thể trên địa bàn Thành phố Hải Phòng như sau: DS DN_toàn thành phố […]
6 Tháng Tư, 2020

Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 3 năm 2020

Danh dách doanh nghiệp tháng 3/2020 – Thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng và giải thể trên địa bàn Thành phố Hải Phòng như sau: DS DN_toàn thành phố […]
27 Tháng Ba, 2020

Văn bản về sửa đổi Thông tư 16

Văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Chi tiết ở file đính kèm CV627
27 Tháng Ba, 2020

Văn bản thông báo về việc nộp báo cáo bằng bản scan

Văn bản hướng dẫn chế độ báo cáo đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài. chi tiết file […]
23 Tháng Ba, 2020

UBND quận Kiến An đối thoại với doanh nghiệp tháng 3 năm 2020

UBND quận Kiến An đối thoại với doanh nghiệp tháng 3 năm 2020 (Haiphong.gov.vn) – UBND quận Kiến An vừa tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tháng […]
12 Tháng Ba, 2020

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

UBND thành phố vừa ban hành Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 3/2020. Theo đó, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp sẽ diễn ra […]
10 Tháng Hai, 2020

Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 1 năm 2020

Danh dách doanh nghiệp tháng 1 – Toàn thành phố (đăng ký mới) – công khai Danh dách doanh nghiệp tháng 1 – Toàn thành phố (đăng ký tạm ngừng) […]