Danh mục kêu gọi đầu tư

27 Tháng Chín, 2017

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Xem tại Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng […]
27 Tháng Chín, 2017

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP giai đoạn 2016-2020 Xin […]