Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 10

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 18/2, tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tham dự Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ về Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, dày công xây dựng Đề án. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đề án nên khoanh lại tập trung vấn đề trọng tâm gắn kinh tế tư nhân với định hướng phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa của đất nước; nội dung của Đề án cần nêu những cản trở ràng buộc trong phát triển kinh tế tư nhân. Trước tình hình đất nước, quốc tế hiện nay biến động nhanh, phức tạp, đặc biệt là tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, đại dịch, cần phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, công nghệ 4.0; Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần quán triệt các quan điểm, định hướng về kinh tế tư nhân, đặc biệt là nghiên cứu Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về quan điểm, định hướng cho quản lý nhà nước về kinh tế để giải phóng mọi nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế tư nhân bền vững theo Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nên để tiêu đề của Đề án: Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 10.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ và các địa phương hoàn thiện Đề án, trong đó tập trung 5 nhóm giải pháp và 25 nhiệm vụ cụ thể mà Đề án đã nêu; đưa các nội dung của Đề án vào Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành chương trình hành động của các cấp, các ngành.

Nguyễn Hải