Thông tin về Chương trình Tài chính Danida, Qũy Đầu tư Đan Mạch, Qũy tín dụng Đan Mạch

  1. Chương trình Tài chính Danida (DBF)

– Chương trình này cung cấp các khoản vay không lãi suất cho các dự án hạ tầng tại các nước đang phát triển, trong đó tập trung ưu tiên cho các dự án về tăng trưởng xanh, môi trường, y tế, giáo dục, năng lượng tái tạo, nước, an toàn thực phẩm…

– Thời gian cho vay là 10 năm với loại tiền vay là USD hoặc EUR. Bộ Tài chính của quốc gia mà người đi vay có quốc tịch phải bảo lãnh cho khoản vay, như là một điều kiện tiên quyết của DBF.

– Đối tượng xem xét của DBF là những dự án cơ sở hạ tầng không có khả năng thương mại hóa, phục vụ lợi ích cộng đồng, an sinh xã hội triển khai thực hiện tại quốc gia đang phát triển có quan hệ hợp tác với Đan Mạch. Đặc điểm của loại dự án này: không có khả năng tiếp cận với khoản tài chính trên thị trường; tổng ngân sách của dự án tối thiểu khoảng 15 triệu USD. Thêm nữa, dự án phải thỏa mãn những điều kiện về đấu thầu, cụ thể: chỉ có công ty Đan Mạch hoặc liên doanh nhưng phải do công ty Đan Mạch đứng đầu được tham gia dự thầu; Chương trình sẽ hỗ trợ dự án một kỹ sư tư vấn thiết kế chi tiết và xây dựng tài liệu đấu thầu; quá trình tổ chức gọi thầu và chấm thầu do chủ dự án thực hiện; và DBF sẽ phải có Thư không phản đối kết quả chấm thầu và hiệp định ký với công ty thắng thầu.

– Khi đã tiếp cận và được cấp khoản vay từ DBF, đơn vị triển khai dự án sẽ được hỗ trợ lãi suất trong suốt thời gian thực hiện dự án và thời gian hoàn vốn, được miễn phí tín dụng xuất khẩu, lãi suất ngân hàng, và được nhận thêm trợ cấp tiền mặt (nếu cần thiết) theo hướng dẫn tính của OECD (cụ thể: 50% hỗ trợ tiền mặt đối với nước trong Nhóm các nước kém phát triển nhất và 35% hỗ trợ tiền mặt dành cho các nước còn lại).

  1. Qũy đầu tư Đan Mạch (IFU)

– IFU là quỹ đầu tư của chính phủ Đan Mạch dành cho hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội tại các nước đang phát triển. Qũy đầu tư Đan Mạch được thành lập vào năm 1967. Bộ Ngoại giao Đan Mạch chỉ định Ban điều hành Qũy.

– Mục tiêu của Qũy đầu tư Đan Mạch là thúc đẩy hoạt động kinh tế ở các nước đang phát triển có quan hệ hợp tác với Đan Mạch trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp. Đến nay, IFU có hơn 1,200 dự án đầu tư tại 100 quốc gia với tổng vốn đầu tư gần 2.8 tỷ USD trên cơ sở thương mại, với các lĩnh vực đầu tư có năng lượng tái tạo, nông nghiệp, nước, y tế, giáo dục,…

– Đặc điểm của IFU là cùng đóng góp vốn với các nhà đầu tư khác, số cổ phần đóng góp tối đa 49% kèm chiến lược thoái vốn rõ ràng với thời gian đầu tư 7-8 năm.

 

  1. Quỹ tín dụng Đan Mạch (EKF)

-EKF là một kênh cung cấp tín dụng chính thức của Đan Mạch với gần 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo lãnh vốn vay cho hoạt động xuất khẩu, do Nhà nước Đan Mạch sở hữu và đảm đảo, vận hành trong các lĩnh vực thương mại.

– EKF bảo lãnh tới 95% khoản vốn vay cho các doanh nghiệp Việt Nam có hợp đồng mua công nghệ, trang thiết bị của Đan Mạch, và không giới hạn hạn mức khoản vay.

– Thời gian tín dụng có thể kéo dài đến 10 năm với lãi suất 1.9% – 2.6%/năm (hoặc 8.6%-11.8% trả trước một lần). Tuy nhiên, với thời gian vay trong 05 năm, mức tín dụng được áp với lãi suất thấp hơn, từ 1.7%-2.3%/năm (hoặc 4.7%-6.4% trả trước một lần).

– Một điều kiện tiên quyết của EKF là một phần mua bán của dự án phải là các dịch vụ hoặc thiết bị do công ty Đan Mạch cung cấp./.

Chi tiết tại công văn đính kèm:

CV số 4503