Theo thông tin trao đổi của Thương vụ Việt Nam tại nước Cộng hòa Chile, Sở Công Thương Hải Phòng thông báo với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp một số thông tin hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Chile nhằm khắc phục khó khăn trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sở Công Thương Hải Phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ đến các doanh nghiệp, tận dụng hiệu quả thông tin nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp chủ động thông tin về Sở Công Thương để Sở tổng hợp, trao đổi với Thương vụ tại Chile kịp thời có phương án xử lý.

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng –  Số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3951056; Email: congthuongxnk@haiphong.gov.vn ; Chuyên viên Vũ Ngọc Hiếu.