Chủ tịch UBND thành phố làm việc với các Doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và trong các Khu công nghiệp

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 16/3, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố chủ trì buổi làm việc với các Doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và trong các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19. Cùng dự có lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và ý kiến phát biểu của các Doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Nguyễn Văn Tùng kết luận:

Kể từ ngày 17/3/2020, thành phố Hải Phòng tổ chức cách ly tập trung đối với các trường hợp sau: Các trường hợp là người nước ngoài từ các quốc gia về Hải Phòng từ ngày 3/3/2020 còn sót hoặc cơ sở cách ly không đảm bảo; tất cả các trường hợp là người Việt Nam, người nước ngoài từ các quốc gia về Hải Phòng (trừ các trường hợp đã được tổ chức cách ly theo quy định tại Việt Nam).

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Doanh nghiệp có chuyên gia, người lao động đang ở nước ngoài dự kiến đến thành phố: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức đón ngay tại sân bay, tại các cửa khẩu và đưa về Khu cách ly tập trung của thành phố để thực hiện cách ly y tế theo quy định. Thực hiện nghiêm túc việc khai y tế đối với các trường hợp chuyên gia, người lao động từ nước ngoài về thành phố, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố về việc khai báo. Trường hợp khai báo không đầy đủ, không trung thực, để có người mắc bệnh COVID-19 và lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Thành phố không công nhận kết quả xét nghiệm âm tính (-) và xác nhận hết thời gian cách ly của các nước. Yêu cầu các trường hợp trên khi đến thành phố phải thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục về phòng chống dịch và phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các Doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp: Khẩn trương rà soát và thông báo đến tất cả các Doanh nghiệp trong Khu kinh tế và trong các Khu công nghiệp có chuyên gia và người lao động ở nước ngoài dự kiến về thành phố; đồng thời phối hợp với các Doanh nghiệp tổ chức đón và thực hiện cách ly tập trung theo đúng chỉ đạo nêu trên của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố; Chịu tránh nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch nếu không thực hiện.

Đối với kiến nghị của các Doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phó Nguyễn Văn Tùng đề nghị các Doanh nghiệp tổng hợp danh sách các chuyên gia ở nước ngoài cần thiết phải về thành phố để phục vụ hoạt động của Doanh nghiệp, gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.