Đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân, gắn kết với các cộng đồng người nước ngoài

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 8/1, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, Liên hiệp đã tích cực triển khai hiệu quả cao và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác, củng cố, phát triển tổ chức vững mạnh, tạo thế và lực đảm đương các nhiệm vụ trong thời gian tới. Các hoạt động đối ngoại nhân dân, hòa bình, đoàn kết, hữu nghị trên địa bàn thành phố được Liên hiệp tập trung triển khai với nhiều nét mới, thiết thực và hiệu quả cao, tăng cường các mối quan hệ hữu nghị nhân dân, mở rộng hoạt động với nhiều đối tác, đa dạng hóa đối tượng, gắn kết hoạt động tuyên truyền đối ngoại nhân dân và nâng cao nhận thức cho cán bộ, người làm công tác đối ngoại và nhân dân thành phố. Hoạt động của các hội thành viên có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình như Hội hữu nghị Việt – Lào, Việt Nam – Campuchia, Việt  Nam – Bungari, Việt – Nga, Việt Nam – Hà Lan, Việt – Pháp có hoạt động kỷ niệm, gặp gỡ, giao lưu, mở rộng các mối quan hệ song phương với nước bạn và gắn kết, củng cố tổ chức, hội viên… Nhiều chi hội của tổ chức thành viên bước đầu tập hợp, vận động nhân dân, nâng cao hiểu biết về các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn cơ sở.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận công tác đối ngoại nhân dân đã góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội thành phố. Tuy nhiên, hoạt động đối ngoại nhân dân chưa tương xứng với vị thế, yêu cầu phát triển nhanh, mạnh của thành phố, hoạt động của các tổ chức thành viên chưa đều, việc xúc tiến kêu gọi viện trợ phi chính phủ còn hạn chế…

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Liên hiệp và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam; tiếp tục triển khai các hoạt động hữu nghị hợp tác với các nước lớn, đối tác chiến lược và bạn bè truyền thống; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân nhân dịp các sự kiện lớn của thành phố và kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước. Đồng thời củng cố, phát huy những mối quan hệ hợp tác nhân dân với các thành phố kết nghĩa; đổi mới, đa dạng hóa tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân tại chỗ, gắn kết các cộng đồng người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức quốc tế.

Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, đổi mới phương thức xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, đa dạng hóa các loại hình thông tin, chú trọng thế hệ trẻ trong nước, các bạn bè quốc tế; đổi mới nội dung thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước và thành phố, tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác, bạn bè quốc tế, các địa phương kết nghĩa, tăng cường nắm tình hình, dự báo, đấu tranh có hiệu quả cao với những thông tin sai sự thật, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tiếp cận đối thoại trên các diễn đàn nhân dân quốc tế…

Nhân dịp này, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố tặng Giấy khen cho 29 tập thể, 40 cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động của Liên hiệp năm 2019.

Hoàng Tùng