Thông báo tham gia cuộc vận động ” Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 7584/UBND-DN ngày 02/12/2019 về việc triển khai hưởng ứng tham gia Cuộc vận động ” Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” tại thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý doanh nghiệp nhiệt tình hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động này.

Các ý kiến xin gửi bản sao về địa chỉ hòm thư: haiphongdpi@haiphong.gov.vn để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp thông tin.

Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 0225 3842307.

Chi tiết xin xem Công văn