Huyện Tiên Lãng: Quyết liệt chỉ đạo, điều hành hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 1/10, tại trụ sở UBND huyện Tiên Lãng, UBND thành phố làm việc với huyện Tiên Lãng về tình hình thực hiện Chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Tham dự có lãnh đạo, sở, ban, ngành, UBND huyện Tiên Lãng và các đơn vị liên quan.

 Theo báo cáo, UBND huyện Tiên Lãng đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước, hiện có 11/12 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Việc cơ cấu ngành nông nghiệp đang từng bước được triển khai, công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi được chỉ đạo quyết liệt, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả. Một số dự án giao thông quan trọng được khởi công, nhiều doanh nghiệp đề xuất tìm hiểu, lựa chọn Tiên Lãng để đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng trên địa bàn thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công. Các chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện với mức hỗ trợ tăng nhiều so với năm trước, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới. Tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Thực hiện chủ đề năm “Tăng cường quản lý thu chi ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới” UBND huyện đã ban hành Chương trình hành động, Chỉ thị về về tăng cường công tác thu ngân sách, Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách. Kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018 huyện đứng thứ 7/15 quận, huyện, đứng thứ 2 khối huyện, tăng 3 bậc so với năm 2017; chỉ số hài lòng đối với phục vụ hành chính đạt 92,44% (tăng 11,4% so với năm 2017). Bình quân các xã  toàn huyện ước đạt 19 tiêu chí, tăng 10.02% so với năm 2018; phấn đấu 22/22 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019).

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 9.980 tỷ đồng tăng 11,3% so với năm 2018, tăng 2% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45,8 triệu đồng, tăng 9,8% so với năm 2018, đạt kế hoạch. Cơ cấu cấu giá trị sản xuất: Nông nghiệp – Công nghiệp, Xây dựng – Dịch vụ ước đạt 32,2% – 27,8% – 40%.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.087,7 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch, bằng 114,6% so với năm 2018. Trong đó: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 134,1 tỷ đồng, bằng 119,1% kế hoạch, bằng 82,9% so với năm 2018. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.055,9 tỷ đồng, bằng 107,3% kế hoạch và bằng 118,6% so với năm 2018. Tổng số vốn đầu tư giải ngân: 269,860 tỷ đồng, đạt 100% vốn thành phố giao.

Năm 2020, UBND huyện Tiên Lãng tiếp tục chủ đề “Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới”. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 11.180 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 50 triệu đồng, tăng 9,2% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách năm 2020: 821,1 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư công của thành phố giao 330 tỷ đồng.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo sở, ban, ngành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận những kết quả về phát triển kinh tế – xã hội của UBND huyện trong thời gian qua; nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội của huyện vượt mức kế hoạch đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, tỉ lệ sinh con thứ 3 cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện báo cáo. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội được giao, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu lãnh đạo UBND huyện Tiên Lãng tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; bám sát Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với thực tiễn. Chủ động quy hoạch vùng cây trồng, hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng phục vụ cho nhà máy chế biến rau, củ, quả. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 29 của huyện, đặc biệt chú trọng công tác nhân sự.

Những tháng cuối năm 2019, UBND huyện Tiên Lãng cần rà soát các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2019 và chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tập trung thiết lập hồ sơ để kịp thời chi trả người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy. Chủ động thực hiện việc tái đàn lợn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với 7 xã còn lại. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ quyết toán xây dựng nhà ở cho người có công.

Nguyễn Hải