Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm


Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tại Dự án đường liên phường Nam Hải – Tràng Cát

(Haiphong.gov.vn) – Thay thế nhà thầu không có năng lực để bảo đảm tiến độ của dự án, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã khẳng định ý kiến chỉ đạo như vậy tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Phát triển giao thông đô thị và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường liên phường giai đoạn 2, sáng 5/9.

Kiểm tra thị sát dọc tuyến, Chủ tịch nhấn mạnh công tác GPMP một số gói thầu hiện không ảnh hưởng nhiều tới thi công, tuy nhiên một số nhà thầu không tập trung thi công, riêng năng lực của nhà thầu thi công các gói thầu CW3A, CW4A rất yếu kém và hạn chế. Chủ tịch yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng rà soát, tiến thành các thủ tục kết thúc hợp đồng với các nhà thầu trên và thay thế bằng nhà thầu khác có đủ năng lực để đảm bảo hoàn thành Dự án theo đúng kế hoạch.

Chủ tịch giao UBND quận Hải An, rà soát lại chính sách, đảm bảo hỗ trợ tạm lánh cho các hộ đủ điều kiện tái định cư đã bàn giao mặt bằng như chưa được giao đất tái định cư, đồng thời phối hợp cùng Ban Quản lý dự án nghiên cứu tổ chức làm đường tạm thời cho các hộ dân đi lại phục vụ sản xuất kinh doanh ngoài đê trước khi đóng các cửa khẩu thoát lũ trên tuyến. Đối với huyện An Dương, phải khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB 47 hộ dân xã Bắc Sơn, xong trước ngày 15/9. Chủ tịch cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm kiểm tra, hoàn thiện việc xác định giá đất cụ thể của 6 hộ dân còn lại trên địa bàn quận Hải An và Công ty TNHH Thương mại Kim Long.

Thực địa kiểm tra gói thầu G cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh đến Nhà máy xi măng Hải Phòng thuộc Dự án Thoát nước mưa, nước thải và Quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1, Chủ tịch yêu cầu các nhà thầu phải tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, trong quá trình thi công nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo Chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án có trách nhiệm tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Dự kiến, tháng 11/2019 Chính phủ sẽ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công cho Dự án khoảng 967 tỷ đồng, trong khi nguồn lực của một số nhà thầu đang gặp khó khăn khi ứng trước kinh phí để thực hiện, nếu đến tháng 11/2019 không có khối lượng thì không thể giải ngân số vốn được giao.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng kiểm tra thực địa tại tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập – cầu Hàn – QL.37

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục thực địa kiểm tra toàn tuyến Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập – cầu Hàn – QL.37 và tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập – cầu Đăng – QL.37.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo tại hiện trường, Chủ tịch yêu cầu UBND các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo khẩn trương rà soát lại trình tự, thủ tục thu hồi đất, công tác bồi thường, GPMB; đồng thời ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ cố tình không chấp hành. Thống nhất, hoàn thành toàn bộ công tác GPMB bao gồm cả việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trước ngày 15/9/2019, Chủ tịch nhấn mạnh.

Chủ tịch đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông chốt khối lượng tiến hành các thủ tục chấm dứt hợp đồng với nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng ECON do không tập trung tăng cường nhân lực, thiết bị máy móc để tổ chức thi công.

Giao Sở Giao thông vận tải sớm kiểm tra, đôn đốc việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập – cầu Hàn – QL.37, thẩm định trình UBND thành phố.

Minh Hảo