UBND thành phố họp chuẩn bị nội dung giải quyết kiến nghị các doanh nghiệp

(Haiphong.gov.vn) – Ngày 10/6/2019 tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND thành phố sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 6/2019. Để giải quyết những kiến nghị còn tồn tại từ những phiên đối thoại trước đó, chiều 6/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành họp với đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, nghe báo cáo và thống nhất nội dung giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương báo cáo lãnh đạo thành phố tiến độ giải quyết 8 kiến nghị của 6 doanh nghiệp, hiệp hội liên quan đến việc hỗ trợ đăng ký ưu đãi đầu tư và khấu trừ tiền thuê đất của doanh nghiệp; ngừng lưu thông đối với các xe có trọng tải lớn đi qua tuyến đường Hạ Đoạn 2 – đường HCR; việc giải phóng mặt bằng, hỗ trợ về đất đai.

Sau khi nghe báo cáo của các Sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu rà soát tiến độ những nội dung đã xử lý, làm rõ trách nhiệm của các ngành, địa phương, đơn vị cũng như hướng giải quyết đối với các kiến nghị. Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý các ngành liên quan tổng hợp kiến nghị, đánh giá đúng tình hình để tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố xem xét, có hình thức giải quyết phù hợp, giao các địa phương, các ngành chức năng tăng cường phối hợp rà soát, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết một số kiến nghị tại hội nghị đối thoại tháng 6. Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất các nội dung liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Anh Cao (quận Hải An); yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trình UBND thành phố phương án giải quyết các nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Phú Cường quận Kiến An theo đúng quy định…

V.H.N