(MPI) – Theo Báo cáo số 154/BC-TCTK ngày 26/10/2018 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2018 tăng 0,33% so với tháng 9/2018. CPI bình quân 10 tháng năm 2018 tăng 3,60% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. CPI tháng 10/2018 tăng 3,54% so với tháng 12/2017 và tăng 3,89% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, nhóm giao thông tăng cao nhất với 1,55% do ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 06/10/2018 mặc dù trong tháng giá xăng dầu đã có đợt điều chỉnh giảm vào thời điểm 22/10/2018, làm giá xăng dầu tăng 3,45% (tác động CPI chung tăng 0,14%). Nhóm giáo dục tăng 0,58% (dịch vụ giáo dục tăng 0,65% làm CPI chung tăng 0,03%) do trong tháng có 7 địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,31%; hàng hóa và dịch vụ ăn uống tăng 0,22% (lương thực tăng 0,15%; thực phẩm tăng 0,18%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,34%); may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,15%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,09%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,03%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,09%. Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,04%.

Lạm phát cơ bản tháng 10/2018 tăng 0,13% so với tháng 9/2018 và tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2017. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm 2018 tăng 1,43% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Chỉ số giá vàng tháng 10/2018 tăng 0,12% so với tháng 9/2018; giảm 1,78% so với tháng 12/2017; giảm 2,19% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ số giá đô-la Mỹ tháng 10/2018 tăng 0,20% so với tháng 9/2018; tăng 2,80% so với tháng 12/2017 và tăng 2,82% so với cùng kỳ năm 2017./.

Nguyễn Hiền
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Comments

comments