Vốn đầu tư: 321 triệu USD / Mục tiêu thực hiện: Dự án Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng – giai đoạn khởi động: Đầu tư xây dựng hai bến giai đoạn khởi động cho

Comments

comments